MENU
english version

Nieruchomości, działki, tereny inwestycyjne w Polsce

W kwietniu 2004 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „OPERATOR ARP”. Proces ten stał się możliwy na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

W ofercie OPERATOR ARP Sp. z o.o. znajdą Państwo działki pod inwestycje oraz atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane w Częstochowie. Oferujemy również majątek ruchomy i udziały w spółkach.

Spółka OPERATOR ARP świadczy także usługi prawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do transakcji kupna - sprzedaży, a także oferuje profesjonalne doradztwo. Jeśli interesują Państwa grunty inwestycyjne z przyjemnością udzielimy Państwu kompleksowej pomocy związanej z wyborem odpowiedniej lokalizacji. Dodatkowo stanowimy wsparcie dla podmiotów wykazujących przejawy przedsiębiorczości i inicjatywy gospodarczej.

Niezależnie czy interesuje Państwa niezabudowany teren inwestycyjny, uzbrojona działka inwestycyjna, magazyn, hala czy budynek produkcyjny, mogą Państwo liczyć na nasz profesjonalizm i najwyższy poziom obsługi Klienta. Dbamy o to, aby nasi Partnerzy byli w stu procentach zadowoleni ze współpracy z naszą firmą.

Oferowane przez Spółkę tereny inwestycyjne w Polsce stają się coraz częściej obiektem zainteresowania różnego rodzaju przedsiębiorstw, co jest najlepszym dowodem na skuteczność polityki realizowanej przez Zarząd Spółki OPERATOR ARP.

Zachęcamy do zapoznania się z całą udostępnianą przez nas ofertą sprzedaży. Działki inwestycyjne i pozostałe nieruchomości prezentowane są w odpowiedniej zakładce w menu widocznym po lewej stronie.

AKTUALNOŚCI
ďťż
Operator ARP Sp. z o.o. 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16   zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem   11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki   Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:   Operator ARP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)   Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury. Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.    
wiecej
Array ( [0] => 542 [id] => 542 [1] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży udziałów w Spólce \"Euromedicus\" Sp. z o.o. [title] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży udziałów w Spólce \"Euromedicus\" Sp. z o.o. [2] =>

Operator ARP Sp. z o.o.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

 

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne

do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem

 

11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki

 

Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:

 

Operator ARP Sp. z o.o.

ul. Srebrna 16

00-810 Warszawa

w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00

 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów,
z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury.

Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

[tresc] =>

Operator ARP Sp. z o.o.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

 

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne

do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem

 

11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki

 

Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:

 

Operator ARP Sp. z o.o.

ul. Srebrna 16

00-810 Warszawa

w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00

 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów,
z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury.

Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

[3] => 1463651323 [date] => 1463651323 )
Operator ARP Sp. z o.o. 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16   zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem   11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki   Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:   Operator ARP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)   Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury. Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.    
wiecej
Array ( [0] => 541 [id] => 541 [1] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży udziałów \\ [title] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży udziałów \\ [2] =>

Operator ARP Sp. z o.o.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

 

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne

do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem

 

11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki

 

Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:

 

Operator ARP Sp. z o.o.

ul. Srebrna 16

00-810 Warszawa

w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00

 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów,
z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury.

Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

[tresc] =>

Operator ARP Sp. z o.o.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

 

zaprasza

wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne

do pisemnego zgłoszenia zainteresowania nabyciem

 

11.081 udziałów spółki Euromedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wartości nominalnej 235 zł każdy stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki

 

Pisemne zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów z podpisanym zobowiązaniem do zachowania poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.operatorarp.pl (zakładka: formularze) oraz z dołączonym aktualnym wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych z dołączoną kopią dowodu tożsamości należy składać na adres:

 

Operator ARP Sp. z o.o.

ul. Srebrna 16

00-810 Warszawa

w terminie do dnia 16.06.2016 r. do godz. 15.00

 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki)

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku inwestorów,
z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie i zmiany procedury.

Operator ARP Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpienia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

[3] => 1463578205 [date] => 1463578205 )
 Operator ARP Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część działki nr 10/209 obręb 302 o powierzchni ok. 0,1500 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Złotej.   Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00109525/2.   Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa,  ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 31.05.2016 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r.   Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl zakładka: regulamin sprzedaży. W zakładce: formularze dostępne są wzory dokumentów do pobrania. Negocjacje z oferentami  przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie spółki:  00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lub w Oddziale spółki: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11.   Opłaty tytułem kosztów przygotowania i obsługę transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” w wysokości 2.000 zł należy dokonać na rachunek bankowy Spółki nr 36 2490 0005 0000 4530 4815 1301.   Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia  03.06.2016 r.   Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego  postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem. Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.    
wiecej
Array ( [0] => 539 [id] => 539 [1] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część działki nr 10/209 obręb 302 położonej w Częstochowie przy ul. Złotej. [title] => Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część działki nr 10/209 obręb 302 położonej w Częstochowie przy ul. Złotej. [2] =>

 Operator ARP Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży:

 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część działki nr 10/209 obręb 302 o powierzchni ok. 0,1500 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Złotej.

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00109525/2.

 

Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa,  ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 31.05.2016 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r.

 

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl zakładka: regulamin sprzedaży. W zakładce: formularze dostępne są wzory dokumentów do pobrania.

Negocjacje z oferentami  przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie spółki:  00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lub w Oddziale spółki: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11.

 

Opłaty tytułem kosztów przygotowania i obsługę transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” w wysokości 2.000 zł należy dokonać na rachunek bankowy Spółki nr 36 2490 0005 0000 4530 4815 1301.

 

Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia  03.06.2016 r.

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego  postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 

[tresc] =>

 Operator ARP Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży:

 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej część działki nr 10/209 obręb 302 o powierzchni ok. 0,1500 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Złotej.

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00109525/2.

 

Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa,  ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 31.05.2016 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r.

 

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl zakładka: regulamin sprzedaży. W zakładce: formularze dostępne są wzory dokumentów do pobrania.

Negocjacje z oferentami  przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie spółki:  00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lub w Oddziale spółki: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11.

 

Opłaty tytułem kosztów przygotowania i obsługę transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” w wysokości 2.000 zł należy dokonać na rachunek bankowy Spółki nr 36 2490 0005 0000 4530 4815 1301.

 

Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia  03.06.2016 r.

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego  postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 

[3] => 1463464083 [date] => 1463464083 )

Siedziba Spółki „OPERATOR ARP” Sp. z o.o.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
tel. (22) 417 41 80
e-mail: biurowwa@operatorarp.pl

Oddział Spółki „OPERATOR ARP” Sp. z o.o.
ul. Koksowa 11
42-202 Częstochowa
tel. / faks: (34) 323 06 54
e-mail: poczta@operatorarp.pl

Hosting by Wi-Tech Copyright Studio Graficzne 2008