Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

 Udziały w spółce Euromedicus

 

 

 

 

 

Euromedicus Sp. z o. o. posiada dwóch udziałowców:

Nazwa udziałowca

Liczba udziałów

Wartość nominalna udziałów

%

Operator ARP Sp. z o.o.

11 081

2 604 035

97,27

Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

310

72 850

2,73

Razem

11 391

2 676 885

100,00

 

Zarząd Spółki                     Prezes Zarządu – Lech Walczak

Adres:                                   ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Tel./Fax:                                tel.: (058) 660 81 70; fax: (058) 660 81 81

Strona www:                      www.euromedicus.pl

Kapitał zakładowy:           2 676 885 zł

Istotne aktywa:                 urządzenia i wyposażenie związane z prowadzoną działalnością medyczną

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług medycznych w zakresie: podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, medycyny pracy, rehabilitacji, świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej.

Spółka świadczy przede wszystkim usługi zdrowotne dla ubezpieczonych finansowane ze środków publicznych. Podstawą tych usług są kontrakty z NFZ realizowane w ramach poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ponadto, Spółka prowadzi odpłatnie opiekę medyczną (medycyna pracy) nad pracownikami firm zleceniodawców, zgodnie z Ustawą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dodatkowym źródłem przychodów jest uruchomiona 01.07.2014 r. działalność Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Euromedicus Sp. z o.o.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy zajmuje się opieką nad pacjentami częściowo lub całkowicie sparaliżowanymi, najczęściej na skutek wylewów lub udarów. Działalność ZOL jest finansowana ze środków publicznych, za pośrednictwem kontraktów z NFZ oraz komercyjnie, poprzez sprzedaż usług na wolnym rynku.

W chwili obecnej prowadzona jest procedura sprzedaży 11 081 udziałów Spółki, należących do Operatora ARP Sp. z o.o.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji...

Zrozumiałem