Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

Skarżysko-Kamienna jest 50-tysięcznym miastem położonym w północnej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych z Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Rzeszowa. Rozciąga się malowniczo w dolinie rzeki Kamiennej i dolinach jej dopływów oraz na okalających je wzniesieniach. Miasto jest atrakcyjne lokalizacyjnie ze względu na sąsiedztwo węzła drogowego i kolejowego.

Skarżysko-Kamienna oferuje wszystkim zainteresowanym dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciepłowniczej. Warto przy tym dodać, iż miasto posiada duże rezerwy wytwarzanej energii cieplnej (moc kotłowni jest wykorzystana na poziomie 64 %).

Ponadto miasto ciągle inwestuje w infrastrukturę komunalną, kanalizację, drogi itp. W 2001 roku została oddana do użytku zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, która powstały w procesie technologicznym biogaz wykorzystuje do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych oraz suszenia osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków.

Obecnie dominujący, związany z tradycjami przemysłowymi miasta przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny oraz kolejnictwo stopniowo zmniejsza rolę największego pracodawcy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

W Skarżysku-Kamiennej na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowuje się stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Obecnie działa 4678 firm, których głównymi obszarami działalności gospodarczej są: handel i naprawy – 2040 firm, przetwórstwo przemysłowe – 480, budownictwo – 418 firm, transport, gospodarka magazynowa i łączność – 348 firm, obsługa nieruchomości i firm – 547 firm, hotele i restauracje – 116 podmiotów oraz pośrednictwo finansowe – 220 firm, pozostałe działy – 509 firmy.