Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

Gmina Somianka położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego i południowo – zachodniej części powiatu wyszkowskiego nad rzeką Bug, gdzie niegdyś wiódł historyczny szlak z Warszawy na wschód i północ kraju.

Teren gminy Somianka jest zróżnicowanym obszarem pod względem przyrodniczym występują tu zarówno lasy jak i rzeka, które w równy sposób stanowią atrakcyjność dla gości. Urozmaicona rzeźba terenu, wysokie skarpy, rozlewiska rzeki Bug , łąki i lasy nadają terenowi nie powtarzalny charakter. Cała gmina jest włączona w Zielone Płuca Polski, na dużym obszarze gminy znajduje się projektowany Nadbużański Park Krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu Natura 2000.

Od kilku lat zauważa się coraz większe zainteresowanie Gminą Somianka wśród mieszkańców Warszawy, jako potencjalnym miejscem zamieszkania. Konsekwencją tej tendencji jest stopniowa rozbudowa infrastruktury technicznej.
Na nieskażonych terenach położonych w bliskim sąsiedztwie Warszawy, uzbrojonych w energię elektryczną, każdy odnajdzie dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka przewiduje rozwój wielofunkcyjnej zabudowy, zarówno jednorodzinnej, jak i związanej z prowadzeniem różnorodnej działalności usługowej. Na dużym obszarze położonym głównie w części leśnej, na historycznym układzie geodezyjnym, obejmującym nieruchomości należące do spółki Operator ARP, przewidywana jest koncentracja zabudowy letniskowej oraz ośrodków wypoczynkowych.