Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

Częstochowa to 245-tysięczne miasto w południowej Polsce (województwo śląskie). Położone jest ono przy trasie Warszawa-Katowice oraz na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych i międzynarodowych. Bogatą sieć kolejową oraz niespełna 60-o kilometrową odległość do najbliższego portu lotniczego w Pyrzowicach docenili już dotychczasowi inwestorzy.

Częstochowa jest położona w centralno-południowej Polsce w województwie śląskim. Częstochowę przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy – DK1 (Gdańsk – Warszawa – Śląsk). W promieniu 450 kilometrów od Częstochowy leży 6 europejskich stolic, do których można dotrzeć z pobliskiego międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Miasto Częstochowa jest największym ośrodkiem przemysłowym północnej części województwa śląskiego – regionu o najlepszej dostępności komunikacyjnej i najlepiej rozwiniętej infrastrukturze transportowej w Polsce. To również znaczący w kraju ośrodek akademicki oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego.

Na częstochowskim rynku pracy przeważają pracujący w przemyśle i budownictwie (39,6%) oraz usługach rynkowych (24,7%), co odzwierciedla strukturę zatrudnienia w miastach przemysłowych i prorozwojowych. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski. Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno-spożywcze i rzemiosło.

Panujący w Częstochowie klimat dla biznesu jest wysoko oceniany przez wszystkich niezależnych ekspertów potwierdzony kilkukrotnie przyznanemu miastu tytułowi "Gmina Fair Play"